บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง

CAREERS

Job Opportunities

Procurement & Warehouse Manager

Date Posted: 29/11/2023

Qualification
Work location: Krathum Lom Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province
Holidays: Saturday, Sunday
Working hours: 08:00 - 17:00

Applicant qualifications
1. Male / female, age 30 years and over.
2. Bachelor's degree/Master's degree Related fields
3. Have at least 5 years of working experience in purchasing or procurement.
4. Have good knowledge about the price structure of raw materials, import business, and procurement services for factory maintenance.
5. Fluent speaking and writing English
Job Description

Duties and job details
1.Manage the procurement department in purchasing and procuring all types of materials to ensure smooth production and maintenance.
2. Negotiate and agree with suppliers on prices. Payment terms and delivery of raw materials, machinery, and important equipment
3.Supervise procurement assistants for small and regular purchasing.
4. Purchase and provide machinery and equipment for approved projects. (new investment or solving a bottleneck)
5. Maintain close relationships with suppliers for stable supply and critical support. and explore new suppliers to expand supply sources.
6. Ensure all procurement complies with the Health and Safety at Work Act and any general requirements.

Kratumlom Samparn Nakornpathom
As agreed
Employee Welfare

Customer Service And Distribution Manager

Date Posted: 28/11/2023

Qualification
1. Male / female, age 30 years.
2. Bachelor's degree/Master's degree Business Administration, Logistics or Supply Chain major
3. Have good communication and collaboration skills.
4. Have excellent negotiation skills.
5. Have experience in supply chain, customer service. or warehouse and at least 5 years at a management level
Job Description

Work location: Krathum Lom Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province
Holidays: Saturday, Sunday
Working hours: 08:00 - 17:00

Applicant qualifications
1. Male / female, age 30 years.
2. Bachelor's degree/Master's degree Business Administration, Logistics or Supply Chain major
3. Have good communication and collaboration skills.
4. Have excellent negotiation skills.
5. Have experience in supply chain, customer service. or warehouse and at least 5 years at a management level

Take care of sales administration work and manage delivery
Kratumlom Samparn Nakornpathom
As agree
Employee Welfare

Supervisor Planning

Date Posted: 06/06/2023

Qualification
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 10 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีความรู้ด้านการวางแผนการผลิต การคำนวณสี และเคมี
2.สามารถใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ์้นฐานได้ี
3.พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
Job Description

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม(สามพราน)
วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผนการผลิตสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3.คำนวณสี และเคมี MMA เพื่อใช้ผลิตสินค้า
4.ประสานงานกับฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดทำรายงานของแผนกวางแผนการผลิต
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Full-time
์Nakornpathom
N/A
Employee Welfare

พนักงานตรวจสอบ

Date Posted: 10/02/2023

Qualification
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. การศึกษาวุฒิ ม.6 - ปวส.
2. สามารถทำงานเข้ากะได้
Job Description

เวลาทางานอื่น : ทำงานเป็นกะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบและคัดแยกแผ่นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ควบคุมการจ่ายและจัดเก็บฉลากที่ใช้ในกำรติดบอกรายละเอียดของแผ่น ให้ถูกต้องตามที่กำหนด
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Full-time
Nakornpathom
11,000-14,000 Baht
Employee Welfare

Boiler

Date Posted: 10/09/2021

Qualification
 • ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ
 • ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Job Description

-

 

Boiler
Nakornpathom
13,200 Baht
Employee Welfare
 • ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
 • โบนัสประจำปี
 • กีฬาประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
 • รถรับ - ส่งพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท

CONTACT US

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com