บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง

UV Block Series

MA-8309 Blue Sky
Blue Sky
MA-8309


Total Light Transmittance : 75%
UV Block : 99%
MA-8341 Spring Green
Spring Green
MA-8341

Total Light Transmittance : 80%
UV Block : 99%

 
MA-8521 Hazel Wood
 สี Hazel Wood
MA-8521


Total Light Transmittance : 55%
UV Block : 99%
MA-8530 Grey Sky
Grey Sky
MA-8530

Total Light Transmittance : 40%
UV Block : 99%

 

CONTACT US

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com