บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง

Heat & UV Block Series

MC-9850 Midnight Blue
Midnight Blue
MC-9850

Total Light transmittance : 10%
IR Block   : 65%, 80%
UV Block : 99%
 
 
MC-9851 Seagrass
Seagrass
MC-9851

Total Light transmittance : 30%
IR Block : 65%
UV Block : 99%
MC-9852 Smoky Brown
Smoky Brown
MC-9852

Total Light transmittance : 15%
IR Block : 65%
UV Block : 99%
 
 
MC-9853 Deep Ocean
Deep Ocean
MC-9853

Total Light transmittance : 25%
IR Block : 65%
UV Block : 99%

 
 

CONTACT US

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com