บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคและจำหน่ายแผ่นอะคริลิค และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ระดับแนวหน้า ด้วยแรงดลใจ นวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
พันธกิจ
เราจะธำรงค์ไว้และยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างคุณค่าตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
คุณค่า
เราจะร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์อะคริลิค และพลาสติกอื่นๆ ด้วยทีมงานที่ทำงานใกล้ชิด เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ใส่ใจและห่วงใยความปลอดภัย สุขอนามัยของเพื่อนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้าน

 

ผลิตภัณฑ์

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com