บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Date Posted: 12/01/2024

คุณสมบัติ
คุณสมบัติและข้อกำหนด:
• ปริญญาสาขาเคมี
• ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• พูดและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
• มีความรู้ที่ดีในระบบสนับสนุน นวัตกรรม และด้านเทคนิค
รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ:
• ควบคุมและบำรุงรักษางานภายใต้ NPD Process and Pipeline.
• ควบคุมและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและความปลอดภัยภายในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย EHS ของบริษัท
• สร้างและควบคุมโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาตาม NPD และแผนหลักและเป้าหมายการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
• จัดทำแผนประจำปีของ NPD ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
• ฝึกสอนและพัฒนาเจ้าหน้าที่ NPD เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความรับผิดชอบ เพื่อให้ส่วนงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมตอบสนองทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทในเรื่องด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ฯลฯ และรับรองว่าพันธกรณีและนโยบายของบริษัทในพื้นที่เหล่านี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อกำหนดทางธุรกิจ และมาตรฐาน เช่น ISO9001, ISO14001, TIS18001, TLS (แรงงานไทย) มาตรฐาน) และอื่นๆ ที่ออกให้

ทักษะ:
• Lean/Kaizen การจัดการโครงการ
• การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ / การวิจัยและพัฒนา
• กระบวนการ/การออกแบบ / เครื่องมือคุณภาพ / การทดลองใช้วัสดุ

ควบคุมและบำรุงรักษางานภายใต้ NPD Process and Pipeline.
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามตกลง
คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า

Date Posted: 29/11/2023

คุณสมบัติ
สถานที่ปฏิบัติงานตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน  จังหวัดนครปฐม
วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านการจัดซื้อหรือการจัดหา
4.มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับโครงสร้างราคาของวัตถุดิบ ธุรกิจนำเข้า และบริการจัดหาเพื่อการบำรุงรักษาโรงงาน
5.การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 
รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน                 
1.บริหารจัดการแผนกจัดหาในการจัดซื้อและจัดหาวัสดุทุกประเภทเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและการบำรุงรักษาจะราบรื่น
2.เจรจาและตกลงกับซัพพลายเออร์ในเรื่องราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และการส่งมอบวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่สำคัญ
3.กำกับดูแลผู้ช่วยจัดหาสำหรับการจัดซื้อรายย่อยและประจำ
4.จัดซื้อและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติ (การลงทุนใหม่หรือการแก้ปัญหาคอขวด)
5.รักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่ออุปทานที่มั่นคงและการสนับสนุนที่สำคัญ และสำรวจซัพพลายเออร์รายใหม่เพื่อขยายแหล่งอุปทาน
6.ตรวจสอบการจัดซื้อทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและข้อกำหนดทั่วไปใด ๆ
 

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามตกลง
คุณสมบัติ

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและจัดจำหน่าย

Date Posted: 28/11/2023

คุณสมบัติ
1.ชาย / หญิง อายุ 30 ปี
2.ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน
3.มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
4.มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
5.มีประสบการณ์ในด้านซัพพลายเชน, การบริการลูกค้า หรือคลังสินค้า และอย่างน้อย 5 ปีในระดับการจัดการ

 
รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงานตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน  จังหวัดนครปฐม
วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย / หญิง อายุ 30 ปี
2.ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือซัพพลายเชน
3.มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
4.มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
5.มีประสบการณ์ในด้านซัพพลายเชน, การบริการลูกค้า หรือคลังสินค้า และอย่างน้อย 5 ปีในระดับการจัดการ




 

ดูแลงานธุรการขาย และบริหารการจัดส่ง
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตามตกลง
คุณสมบัติ

หัวหน้าวางแผนการผลิต

Date Posted: 06/06/2023

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 10 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.มีความรู้ด้านการวางแผนการผลิต การคำนวณสี และเคมี
2.สามารถใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพ์้นฐานได้ี
3.พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
รายละเอียดงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม(สามพราน)
วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผนการผลิตสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3.คำนวณสี และเคมี MMA เพื่อใช้ผลิตสินค้า
4.ประสานงานกับฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.ควบคุมดูแล และตรวจสอบการจัดทำรายงานของแผนกวางแผนการผลิต
6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประจำ
นครปฐม(สามพราน)
ตามตกลง
คุณสมบัติ

พนักงานตรวจสอบ

Date Posted: 10/02/2023

คุณสมบัติ
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. การศึกษาวุฒิ ม.6 - ปวส.
2. สามารถทำงานเข้ากะได้
รายละเอียดงาน

เวลาทางานอื่น : ทำงานเป็นกะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบและคัดแยกแผ่นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ควบคุมการจ่ายและจัดเก็บฉลากที่ใช้ในกำรติดบอกรายละเอียดของแผ่น ให้ถูกต้องตามที่กำหนด
3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประจำ
นครปฐม(สามพราน)
11,000-14,000 บาท
คุณสมบัติ

ช่าง Boiler ควบคุมหม้อไอน้ำ

Date Posted: 10/09/2021

คุณสมบัติ
 • ควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มฯให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ทุกอย่างก่อนลงมือปฏิบัติ
 • ประสานงาน/ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกรณีหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ มีการชำรุดของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายละเอียดงาน

-

ควบคุมหม้อไอน้ำ
นครปฐม
13,200 บาท
คุณสมบัติ
 • ชุดยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่งงาน)
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ค่าเบี้ยความประพฤติ, พนักงานดีเด่น
 • โบนัสประจำปี
 • กีฬาประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ประกันหมู่)
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลืองานฉาปนกิจ
 • รถรับ - ส่งพนักงาน
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมบริษัท

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com