บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

ผลิตภัณฑ์

LED Block

Moden Glas : LED Block
แผ่นโมเดนกลาส “LED บล็อค” มีความหนา 30 มม. พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายอักษรสามมิติ บล็อค LED ให้ป้ายตัวอักษรที่ทันสมัยและง่ายต่อการผลิต และใช้เวลาทำงานสั้น ป้ายตัวอักษรสามารถส่องสว่างด้านหน้าและด้านข้าง LED บล็อค ส่งผ่านแสงที่ดี และซ่อนดวงไฟ LEDs การนำไปใช้งาน เช่น ตัวอักษรสามมิติ ตราสินค้าเป็นต้น

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com