บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

SUSTAINABILITY

การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม ไม่มีแรงงานบังคับ และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

10.03.2023

วันที่ 10  มีนาคม 2566
              บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด ( มหาชน ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมกันของแรงงาน จึงร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรม ไม่มีแรงงานบังคับ และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริษัท เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่องแรงงานอย่างเป็นธรรม ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ ยอมรับความแตกต่าง และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทุกคน จะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพอย่างมีเกียรติ ได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน
 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com