บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

ประวัติความเป็นมา

ประวัติศาสตร์ความสำเร็จของบริษัท

แผ่นอะคริลิคซึ่งได้รับการพัฒนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ สำหรับเครื่องบินสงคราม เริ่มนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณปีพ. ศ. 2508 หลังจากการนำเข้าได้ 20 ปีนั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2528 คุณจรูญ ลิ้มไชยาวัฒน์ได้เป็นผู้บุกเบิกการผลิตแผ่นอะคริลิคในประเทศเป็นครั้งแรกภายใต้ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ถูกก่อตั้งและผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคภายใต้ชื่อแบรนด์ "MODEN GLAS" หลังจากนั้นไม่นาน

ในปี พ. ศ. 2537 บริษัท ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) (TPA) ในปัจจุบัน TPA เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมในฐานะผู้ผลิตแผ่นอะคริลิคคุณภาพสูงและสนับสนุนโดย Lucite International ผู้ผลิตอะคริลิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์ "Perspex" และ "Lucite"

เพื่อเป็นตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ TPA จึงได้ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาพโดยรวมของธุรกิจของบริษัท

บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจำกัด(มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า “ TPA” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตที่แตกต่างกันสองระบบ กล่าวคือสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบมีด้วยกันสามสายการผลิตซึ่งมีการผลิตรวม ทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปี ทั้งสามสายการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานทั่วไป และแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษรวมทั้งแผ่นอะคริลิคขึ้นรูปอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคที่มีความพิเศษในการใช้งานกับหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างเหนือกว่าแผ่นอะคริลิตเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้งานเป็นป้ายไฟหลากหลายประเภท เช่น LED Block สำหรับงานที่ต้องป้ายไฟที่ออกแบบรูปลักษณ์และตัดแบบตามรูปทรงต่างๆ หรือ LED Diffusion ซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิตนำแสงด้านบนผิวแผ่นและมีคุณสมบัติกลมกลืนซ่อนหลอดไฟ LED ได้ในขณะเปิดไฟใช้งานจึงให้ภาพโฆษณาด้านบนดูสวยเป็นธรรมชาติไม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้เป็นที่เคืองตาแต่อย่างใด และ แผ่นอะคริลิคนำแสง หรือ Acrylic Light Guide Panel (LGP) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับป้ายไฟทั้งหลอด LED หรือหลอดไฟทั่วไปที่ให้แสงออกด้านข้างของแผ่นป้ายไฟอันทำให้ป้ายไฟชนิดนี้สามารถออกแบบที่มีความบางและสวยงามกว่าป้ายไฟทั่วๆไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานป้ายไฟหรืองานชั้นวางสินค้าที่เน้นความสวยงามที่ดูโดดเด่นกว่าทันสมัยกว่า  นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีด ซึ่งมีด้วยกัน 5 เครื่องที่แต่ละเครื่องก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกที่แตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE และแผ่น Co-ex ที่เคลือบเป็นชั้นระหว่าง ABS และมีชั้นอะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผ่น  กำลังการผลิตรวมของสายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดมีทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปีเช่นกัน

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชั้นแนวหน้าของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานแต่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมๆกับการเสริมสร้างตลาดและเติบโตของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคและพลาสติกระบบเครื่องรีดด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD และผู้บริหารงานด้าน NBD ที่ดูแลช่องทางหรือโครงการใหม่ๆในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทีมงานดังกล่าวจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งการให้การปรึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงานระหว่างกันที่อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาของลูกค้าหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าเสมอด้วยการขยายการตลาดสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น แผ่น ABS ที่มีคุณสมบัติในการชะลอการติดไฟ หรือ Flame Retardant Grade รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าวกับตัวแผ่นพลาสติกชนิดต่างๆที่สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมๆกับการพัฒนาสินค้าเกรดพิเศษที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เฉพาะทางเช่นแผ่น  PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันประจุไฟฟ้า หรือ เกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำไฟฟ้า เป็นต้น

จากที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจของบริษัทสามารถจำแนกตามสายการผลิตที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจแผ่นอะคริลิค (acrylic sheet business)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ cast acrylic sheet และ แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด หรือ Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบรวมทั้งสิ้นสามสายการผลิตรวมกำลังการผลิตแผ่นทั้งสิ้น 10,000 ตัน/ ปี ซึ่งทั้งสามสายการผลิตสามารถผลิตแผ่นอะคริลิตได้หลากหลายประเภท แต่โดยสรุปสามารถจำแนกเป็นแผ่นอะคริลิคเป็นสามประเภทคือ

  • แผ่นอะคริลิคที่เป็นเกรดธรรมดา หรือ General Purpose Grade
  • แผ่นอะคริลิคเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรือ Sanitary Grade ซึ่งใช้เป็นแผ่นอะคริลิคขึ้นรูปเป็นอ่างอาบน้ำ (bathtubs) สปา (Spa) และห้องอาบน้ำฝักบัว (Shower Units) และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน้ำ (Sanitary ware Accessories)
  • แผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) เช่นแผ่นนำแสง(LED LGP)  แผ่นกระจายแสง (acrylic diffusion panel) และแผ่น MIRACLE ซึ๋งเป็นแผ่นเชื่อมสองชั้นระหว่างแผ่นอะคริลิคหนาและแผ่นอะคริลิคสลักลายหกมุม (laminated acrylic block with hexagon acrylic sheet) ซึ่งให้มิติความสว่างของแสงมากเหมาะกับงานป้ายไฟหรือแผงไฟดิสเพลขนาดใหญ่ ฯลฯ

นอกจากแผ่นอะคริลิคชนิดหล่อที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีการผลิตแผ่นอะคริลิค ระบบเครื่องรีด (extruded acrylic sheet)

  • แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ มีทั้งแผ่นอะคริลิคทั่วไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง (General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) ซึ่งสามารถผลิตแผ่นที่มีหน้ากว้าง 3 เมตร หรือตัดขนาดตามที่ต้องการกับการใช้งาน นอกจากแผ่นเรียบ (solid flat sheet) แล้วบริษัทยังสามารถผลิตแผ่นลายต่างๆ (various patterned sheet) และแผ่นอะคริลิคเกรดป้องกันแสงสะท้อน (anti-glare acrylic panel) ที่เหมาะกับงานป้ายบอกทางที่ไม่ต้องการแสงสะท้อน ปัจจุบันแผ่นดังกล่าวได้นำไปติดตั้งเป็นแผ่นชั้นนอกของป้ายโฆษณาป้ายบอกทาง (directory signs) ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งมักมีปัญหาเรื่องการมองเห็นของป้ายที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สะท้อนเข้าตาผู้โดยสาร
2. ธุรกิจแผ่นพลาสติกอื่นๆที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น (Extruded Plastics Business)

นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน ซึ่งพอจะจำแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการผลิตได้ดังนี้

  • แผ่น ABS ทำจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบในยานยนต์ และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาแผ่นดังกล่าวเป็นแผ่น ABS Flame Resistant Grade เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสเปคให้แผ่นดังกล่าวมีความเฉื่อยในการติดไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัยจากอุบัติเหตุ
  • แผ่น HIPS ซึ่งผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS และนิยมใช้เป็นทางเลือกเนื่องจากมีความทนทานและราคาถูกกว่า นอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าแล้ว แผ่น HIPS ยังเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งบริษัทยังได้พัฒนาการผลิตแผ่น HIPS ทั้งเป็นแผ่นเรียบและแผ่นบางที่สามารถจำหน่ายเป็นม้วน หรือ HIPS Rolls ทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่นแผ่น HIPS Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเลคโทรนิค ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
  • แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) ซึ่งนิยมใช้ในงานภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่น PP Profile หรือ Core Flute ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่นิยมใช้ทำป้ายราคา ป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
  • แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สีดำสำหรับงานถาดรองในรถยนต์ หรือรถปิคอัพและงานตกแต่งขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป  
  • แผ่น Co-extrusion ซึงเป็นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นพลาสติกตั้งแต่สองประเภทในแผ่นเดียวกันเพื่อการให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างเลเยอร์ชั้นล่างและเลเยอร์ชั้นบน ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มวางตลาดแผ่น “Complas” ซึ่งเป็นแผ่นสามชั้นระหว่างพลาสติก ABS และเคลือบเลเยอร์ชั้นบนด้วยอะคริลิคและชั้นสี ซึ่งในขั้นต้นบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวเป็นสีขาว และสีลายมุกขาว เพื่อใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ และงานตกแต่งทั่วไป.

คุณภาพและมาตรฐาน

Quality Control and Research & Technology Facilities

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นคุณภาพและรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ Moden Glas มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงลงทุนด้วยการนำเครื่องมือและเครื่องทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อันทันสมัย

Tensile Strength Test

ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เกี่ยวกับความทนทานต่อแรงดึงและความสามารถในการรับน้ำหนักของแผ่นอะคริลิค

VICAT Test

ตรวจสอบปฏิกิริยาทางเคมี Polymerization ของแผ่นอะคริลิค ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้ที่ระดับ 95% เพื่อควบคุมและทดสอบให้คุณภาพเนื้อในแผ่นอะคริลิคได้มาตรฐานแผ่นไม่เหลือง หรือแตกลายงา

QUV-Weatherability Test

ทดสอบความคงทนและอายุการใช้งานของแผ่นอะคริลิคในสภาพอากาศต่างๆ กัน ด้วยเครื่องระบบคอมพิวเตอร์จึงมั่นใจได้ว่า Moden Glas Acrylic จะมีความคงทนต่อสภาวะอากาศร้อนแบบเมืองไทย ได้นานนับสิบปี

Colour Matching Spectrophotometer

การตรวจสอบสีก่อนการผลิต และเปรียบเทียบสีจากต้นแบบ เพื่อให้ได้สีที่ตรงความต้องการของลูกค้า โดยเครื่อง Spectrophotometer ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถบอกสูตรสีด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และประการสำคัญที่สุด คือความเที่ยงตรง แม่นยำในการผลิตแผ่นสี ให้เป็นไปตามสูตรสีเดิมตามที่กำหนดโดยลูกค้าเสมอ

Certificate

ใบรับรอง / เกียรติบัตร ออกโดยสถาบัน ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO9001:2015 (Quality System) TUV NORD 5 สิงหาคม 2563
TIS18001:2554 (Safety System) MASCI 9 สิงหาคม 2563
ISO14001:2015 (Environment System) TUV NORD 7 ธันวาคม 2561
Anti-Corruption Policy Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 30 กันยายน 2563

ISO9001

ISO14001

TIS18001

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com