บริษัทอะคริลิค Thai Poly ผู้ผลิตและโรงงานอะคริลิคคุณภาพสูง
TH EN

เกี่ยวกับ TPA

สาส์นจากประธานกรรมการ

ผมขอเริ่มการรายงานของประธานประจำปีนี้ด้วยการขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ให้การสนับสนุน ทุ่มเทระหว่างปี 2564 ปี 2564 เป็นปีแห่งการดำเนินงานและการค้าที่ยากลำบากสำหรับบริษัทฯ เนื่องมาจากสาเหตุที่ทุกท่านทราบกันดี นั่นคือการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ ซึ่งเป็นผลจากการเกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว ผม คณะกรรมการบริษัท และอีกหลายท่าน ได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก แต่สิ่งที่ได้เกิดจริงขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อจำกัดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ การบริหารงาน พนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของบริษัทในช่วงปี 2564 ผมก็มีความยินดีที่จะรายงานว่าบริษัทฯยังคงดำเนินงานและทำการค้าได้ตลอดทั้งปีและสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อยู่เสมอ ด้วยความช่วยเหลือที่เกิดจากการร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อของพนักงานของเราและครอบครัว ทั้งในที่ทำงาน และที่บ้าน และมาตรการป้องกันที่ผู้บริหารได้วางไว้เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสในที่ทำงาน

ในขณะที่กำลังเขียนรายงานฉบับนี้ ยังพอจะมีทิศทางที่ทำให้เราสามารถมองในแง่ดีได้บ้าง เมื่อพิจารณาถึงการใช้วัคซีนประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดผลที่ตามมาจากการติดเชื้อโควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันของรัฐบาลไทยและประเทศอื่น ๆ ทำให้อัตราการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพยังอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆก็จะยังต้องถูกคงเอาไว้ ความไม่แน่นอนจะยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป และจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีการเริ่มต้นฟื้นตัวของส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงยังมองไม่เห็นความแน่นอนของการคาดการณ์อัตราการเติบโตสำหรับภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจไทย

ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ไม่เพียงได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ในประเทศที่ลดลงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ลดลงด้วย ปริมาณการส่งออกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงกลางและช่วงหลังของปี อันเป็นผลมาจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ประสบกันทั่วโลก การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยังคงสูงต่อไปอย่างน้อยก็ถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2565

อย่างไรก็ตาม ผมมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯมีผลกำไรในปี 2564 แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้

โดยรวมแล้ว บริษัทมียอดขายรวมในปี 2564 จำนวน 894 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.9% (931 ล้านบาท) แม้ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการบรรเทาแรงกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้น ทั้ง ๆ ที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ราคาเฉลี่ยน้ำยาเอ็มเอ็มเอ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปี 2563) กำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ 58 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาท การลดลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลงอย่างมาก (9.6 กิโลตัน ในปี 2564 เทียบกับ 11.4 กิโลตัน ในปี 2563) ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดตามที่กล่าวข้างต้น

การฟื้นตัวของธุรกิจหลังโควิด-19 และความยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทจะพยายามรักษาและขยายส่วนแบ่งการตลาด ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกำลังฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดท้องถิ่น โดยใช้จุดแข็งต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานของชื่อเสียงของบริษัทซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในด้านการจัดหาแผ่นอะคริลิค คุณภาพสูงในแบบต่างๆและผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคชนิดรีด เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าตลาดส่งออกจะยังคงมีการแข่งขันสูงมากต่อเนื่องไปถึงอย่างน้อยในครึ่งปีแรกของปี 2565 เนื่องจากการคาดการณ์ต้นทุนค่าขนส่งยังคงสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ความต้องการมีมากขึ้นและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเริ่มฟื้นตัวและเมื่อต้นทุนค่าขนส่งเอื้ออำนวย บริษัทจะพยายามสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นอีกครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในตะวันออกกลาง นอกจากนี้เราจะพยายามสร้างและกระตุ้นยอดขายเพิ่มเติมต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ (อเมริกา สหภาพยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต้นทุนค่าขนส่งและความสามารถในการแข่งขันด้านราคา  บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีที่มีการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และในปี 2565 บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์ให้เกิดความยั่งยืน โดยพยายามที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากดำเนินงานของบริษัท ผ่านการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียน วัตถุดิบรีไซเคิล และมาตรการด้านประสิทธิภาพอื่นๆ

การต่อต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล  ยังคงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทยังคงรักษาและเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสอดคล้องกับแนวทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดว่าราคาของวัตถุดิบหลัก (โดยเฉพาะราคาน้ำยาเอ็มเอ็มเอ) จะทรงตัวในปี 2565 เนื่องจากการปรับสมดุลของอุปสงค์/อุปทานทั่วโลก แม้ว่าองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์และการเมืองจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์หรือต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน  เช่นเดียวกับในปีที่แล้ว การแข่งขันด้านราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯคาดว่าจะยังคงรุนแรง เนื่องจากมีกำลังการผลิตที่เหลือเกินความต้องการในตลาดท้องถิ่นและระดับภูมิภาค  แม้กระนั้นบริษัทคาดว่าความต้องการจะฟื้นตัวด้วยเหตุผลตามที่กล่าวไว้และบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีและมั่นใจว่าจะสามารถรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในขณะที่ยังคงความสามารถในการทำกำไรโดยคาดหวังว่าสภาพการค้าปกติและความสามารถในการทำกำไรที่เกี่ยวข้องจะบรรลุเป้าหมายในปี 2566 / 2567

โดยสรุป แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการซื้อขายที่ไม่ปกติ แต่บริษัทฯก็ยังสามารถรายงานผลกำไรสำหรับปี 2564 ได้ และยังคงรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและอยู่ในจุดที่ดีสำหรับการคาดการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังเกิดโรคระบาด

สุดท้ายนี้ และในนามของคณะกรรมการ  ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา

 

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธานกรรมการบริษัท

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765 sorachai.wiboonchutikul@mcgc.com