ผลิตภัณฑ์

Cast Acrylic Sheet
อะคริลิคกระเจิงแสง

ป้ายไฟภายนอกและภายในอาคาร เช่น ป้ายร้านค้า ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อต่างๆ ป้ายหนีไฟ เป็นต้น
งานตบแต่งภายใน เช่น  โคมไฟ เป็นต้น
งานแปรรูป เช่น ชั้นแสดงสินค้า  เคอร์เตอร์โชว์สินค้า เป็นต้น