ข่าวสาร

นโยบายพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรมในปี 2562

14/08/2020

ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็นจํานวน 1,747.50 ชม. และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนาเป็นจํานวนเงิน 660,454.65 บาท

Continue reading »

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

10/08/2020

ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

Continue reading »