นวัตกรรม

LED Block

03/11/2016

ตัวอักษรอะคริลิคออกแสง ภายนอกและภายในอาคาร เช่น ชื่อร้านค้า ชื่อสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชื่อต่างๆ ป้ายหนีไฟ เป็นต้น
งานตบแต่งภายใน เช่น  โคมไฟ เป็นต้น
งานแปรรูปอะคริลิค เช่น ชั้นแสดงสินค้า  เคาร์เตอร์โชว์สินค้า เป็นต้น

Continue reading »