เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคหล่อแบบ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ระดับแนวหน้า ด้วยแรงดลใจ นวัตกรรม และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค"

พันธกิจ

"เราจะธำรงค์ไว้และยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างคุณค่า ตอบโจทย์ของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท"

คุณค่า

"เราจะร่วมกันสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์อะคริลิคและพลาสติกอื่นๆ ด้วยทีมงานที่ทำงานใกล้ชิดเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ใส่ใจและห่วงใยความปลอดภัย สุขอนามัยของเพื่อนร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้าน"