เกี่ยวกับเรา

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ภาพโดยรวมของธุรกิจของบริษัท

บริษัทไทยโพลีอะคริลิคจำกัด(มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า “ TPA” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตที่แตกต่างกันสองระบบ กล่าวคือสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบมีด้วยกันสามสายการผลิตซึ่งมีการผลิตรวม ทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปี ทั้งสามสายการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตแผ่นอะคริลิคแบบใช้งานทั่วไป และแผ่นอะคริลิคเกรดพิเศษรวมทั้งแผ่นอะคริลิคขึ้นรูปอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคที่มีความพิเศษในการใช้งานกับหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างเหนือกว่าแผ่นอะคริลิตเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้งานเป็นป้ายไฟหลากหลายประเภท เช่น LED Block สำหรับงานที่ต้องป้ายไฟที่ออกแบบรูปลักษณ์และตัดแบบตามรูปทรงต่างๆ หรือ LED Diffusion ซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิตนำแสงด้านบนผิวแผ่นและมีคุณสมบัติกลมกลืนซ่อนหลอดไฟ LED ได้ในขณะเปิดไฟใช้งานจึงให้ภาพโฆษณาด้านบนดูสวยเป็นธรรมชาติไม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้เป็นที่เคืองตาแต่อย่างใด และ แผ่นอะคริลิคนำแสง หรือ Acrylic Light Guide Panel (LGP) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับป้ายไฟทั้งหลอด LED หรือหลอดไฟทั่วไปที่ให้แสงออกด้านข้างของแผ่นป้ายไฟอันทำให้ป้ายไฟชนิดนี้สามารถออกแบบที่มีความบางและสวยงามกว่าป้ายไฟทั่วๆไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานป้ายไฟหรืองานชั้นวางสินค้าที่เน้นความสวยงามที่ดูโดดเด่นกว่าทันสมัยกว่า  นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีด ซึ่งมีด้วยกัน 5 เครื่องที่แต่ละเครื่องก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกที่แตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE และแผ่น Co-ex ที่เคลือบเป็นชั้นระหว่าง ABS และมีชั้นอะคริลิคเคลือบด้านบนผิวแผ่น  กำลังการผลิตรวมของสายการผลิตแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดมีทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปีเช่นกัน

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชั้นแนวหน้าของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิคและแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานแต่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมๆกับการเสริมสร้างตลาดและเติบโตของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคและพลาสติกระบบเครื่องรีดด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD และผู้บริหารงานด้าน NBD ที่ดูแลช่องทางหรือโครงการใหม่ๆในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ทีมงานดังกล่าวจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งการให้การปรึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงานระหว่างกันที่อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาของลูกค้าหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโดยเน้นกลยุทธด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าเสมอด้วยการขยายการตลาดสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น แผ่น ABS ที่มีคุณสมบัติในการชะลอการติดไฟ หรือ Flame Retardant Grade รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าวกับตัวแผ่นพลาสติกชนิดต่างๆที่สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมๆกับการพัฒนาสินค้าเกรดพิเศษที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เฉพาะทางเช่นแผ่น  PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันประจุไฟฟ้า หรือ เกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำไฟฟ้า เป็นต้น

จากที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจของบริษัทสามารถจำแนกตามสายการผลิตที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจแผ่นอะคริลิค (acrylic sheet business)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบ หรือ cast acrylic sheet และ แผ่นอะคริลิคระบบเครื่องรีด หรือ Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิคระบบหล่อแบบรวมทั้งสิ้นสามสายการผลิตรวมกำลังการผลิตแผ่นทั้งสิ้น 10,000 ตัน/ ปี ซึ่งทั้งสามสายการผลิตสามารถผลิตแผ่นอะคริลิตได้หลากหลายประเภท แต่โดยสรุปสามารถจำแนกเป็นแผ่นอะคริลิคเป็นสามประเภทคือ

นอกจากแผ่นอะคริลิคชนิดหล่อที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีการผลิตแผ่นอะคริลิค ระบบเครื่องรีด (extruded acrylic sheet)

(2) ธุรกิจแผ่นพลาสติกอื่นๆที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น (Extruded Plastics Business)

นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิคทั้งสองระบบที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน ซึ่งพอจะจำแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการผลิตได้ดังนี้