เกี่ยวกับเรา

คุณภาพและมาตรฐาน

Quality Control and Research & Technology Facilities

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นคุณภาพและรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ Moden Glas มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงลงทุนด้วยการนำเครื่องมือและเครื่องทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อันทันสมัย

Tensile Strength Test

ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เกี่ยวกับความทนทานต่อแรงดึงและความสามารถในการรับน้ำหนักของแผ่นอะคริลิค

VICAT Test

ตรวจสอบปฏิกิริยาทางเคมี Polymerization ของแผ่นอะคริลิค ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้ที่ระดับ 95% เพื่อควบคุมและทดสอบให้คุณภาพเนื้อในแผ่นอะคริลิคได้มาตรฐานแผ่นไม่เหลือง หรือแตกลายงา

QUV-Weatherability Test

ทดสอบความคงทนและอายุการใช้งานของแผ่นอะคริลิคในสภาพอากาศต่างๆ กัน ด้วยเครื่องระบบคอมพิวเตอร์จึงมั่นใจได้ว่า Moden Glas Acrylic จะมีความคงทนต่อสภาวะอากาศร้อนแบบเมืองไทย ได้นานนับสิบปี

Colour Matching Spectrophotometer

การตรวจสอบสีก่อนการผลิต และเปรียบเทียบสีจากต้นแบบ เพื่อให้ได้สีที่ตรงความต้องการของลูกค้า โดยเครื่อง Spectrophotometer ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถบอกสูตรสีด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และประการสำคัญที่สุด คือความเที่ยงตรง แม่นยำในการผลิตแผ่นสี ให้เป็นไปตามสูตรสีเดิมตามที่กำหนดโดยลูกค้าเสมอ

 

Certificate

ใบรับรอง / เกียรติบัตร ออกโดยสถาบัน ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO9001:2015 (Quality System) TUV NORD 5 สิงหาคม 2563
TIS18001:2554 (Safety System) MASCI 9 สิงหาคม 2563
ISO14001:2015 (Environment System) TUV NORD 7 ธันวาคม 2561
Anti-Corruption Policy Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 30 กันยายน 2563

 


ISO9001:2015

ISO14001:2015

TIS18001:2554