CSR

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

11/02/2019

เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาสในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล  ณ  มูลนิธิเด็ก บ้านเด็กสานรัก และเด็กทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Continue reading »

มอบทุนการศึกษา

11/01/2019

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  และถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.สญชัย  รัศมีแจ่ม   โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

Continue reading »

Vision

15/05/2019

กิจกรรมวิสัยทัศน์ คุณค่า ในการทำงาน 
                        วิสัยทัศน์ “เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลก ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิค และแผ่นพลาสติก เราจะสร้างแรงบันดาลใจพร้อมก่อกำเนิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และผลที่ดี”
                            คุณค่า “1.ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 2.บรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา 3.สร้างสรรค์และนวัตกรรม 4.เป็นเพื่อนบ้าที่เอาใจใส่ 5.เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า 6. ใส่ใจในความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดดล้อม”

Continue reading »

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561

12/01/2018

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561

Continue reading »