CSR

รณรงค์เมาไม่ขับ

25/12/2019

กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ระแวดระวังการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ กลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

Continue reading »

รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่สนับสนุนผู้พิการ

17/12/2019

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรคนพิการ บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ  โดยคุณธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับนายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

Continue reading »

กิจกรรมเปิดท้ายขายของ เพื่อโรงเรียนของฉัน

19/12/2019

กิจกรรมเปิดท้ายขายของ เพื่อโรงเรียนของฉัน" 
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน  มาขาย เพื่อนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายของบริจาคในครั้งนี้ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องเตย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายสาคร  ประทุมชาติ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนบริษัท

Continue reading »

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสินค้า

18/12/2019

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค และประโยชน์การใช้งานจากแผ่นอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center  จำนวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Continue reading »