CSR

การซ้อมดับเพลิงประจำปี

27/12/2019

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562  ในวันที่ 27 ธันวาคม  ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางกระทึก