CSR

รณรงค์เมาไม่ขับ

25/12/2019

กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ระแวดระวังการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะ กลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด