CSR

มอบแผ่นอะคริลิค

17/10/2019

กิจกรรมมอบแผ่นอะคริลิค   บริษัทได้มอบแผ่นอะคริลิค ชนิดใส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม  จำนวน 36 แผ่น   โดยมี นายพิทยพุฒ  แก่นโต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นผู้รับมอบแผ่นอะคริลิค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562